top of page

DMT® Teknolojisi

DMT® (Direct Metal Tooling) Teknolojisi: Günümüzde en gelişmiş üretim, onarım ve modifiye yöntemidir. DMT®, CAD dosyasındaki dijital bir tasarımın; ticari olarak piyasada bulunabilen metal tozlarının yüksek güçlü lazer ile eritilip katmanlar halinde yazdırılması ile 3 boyutlu somut bir nesne elde edilmesi sürecidir.

DMT® teknolojisi klasik yöntemlerle hayal bile edilemeyecek çözümler sunmaktadır:

  • İçeriden soğutma kanallı kalıplar,

  • Her katmanı farklı metal ve alaşımlardan oluşan bütünleşik parçalar,

  • Karmaşık yüzeylerin onarımı,

  • Yüzey modifikasyonu, yenileme ve özel kaplama pek çok çözümden sadece birkaçıdır.

DMT® 3D teknolojisi şu anda otomotiv, tıp, havacılık, savunma ve kalıp imalatı endüstrilerinde yaygın bir şekilde kullanılmakta ve bu teknoloji sayesinde zaman/maliyet faktörleri en aza indirilmektedir.

Ayrıca tıp alanında kullanılan protezler/implantlar bu teknoloji ile kolayca imal edilebilmekte ve özel olarak kaplama yapılabilmektedir. 

Karmaşık yapıdaki metal ürünlerin imalatı:

Tasarım mühendisleri imalat yöntemlerindeki yetersizlikler nedeniyle karmaşık tasarımlardan kaçınmakta ve ekonomik olmayan yöntemlere başvurmak zorunda kalmaktadırlar ancak bu yeni teknoloji ile tasarım sorunu neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır.

Yandaki şekilde düzensiz olarak tasarlanmış iç içe geçmiş iki boru görülmektedir. Günümüz teknolojisi ile bu ürünü elde etmek imkansızdır. DMT teknolojisi ile isterseniz içteki boruyu farklı, dıştaki boruyu ise daha farklı bir metal ile üretebilirsiniz. Hatta iki boru arasındaki destek bölümünü de diğer farklı bir metal ile.

Otomatik İzleme Teknolojisi:

3D metal baskı işlemlerinde son ürünün doğruluğu kritik önemdedir. InssTek’e özel “Otomatik İzleme Sistemi” ile baskı esnasında her bir katmanın doğruluğu sensörler vasıtası ile kontrol edilir ve hata minimuma indirilir.

Otomatik izleme sisteminin yakın plan kontrol sistemi olarak kullanılması sayesinde, CAD dosyası olmasa bile 3 boyutlu bir objenin tamirinin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Çoklu Metal Bileşenler içeren ürün imalatı: 

Baskı aşaması esnasında, metal tozu besleme ünitesinin programa uygun olarak otomatik değiştirilmesi ile farklı özellikteki 3 farklı metalin bütünleşik olarak üretilmesi çok kolaydır. 
Çoklu metal parçaların üretiminin birçok önemli endüstriyel avantajları vardır. Pahalı ve stratejik olarak önemli metal parçaların birbirleri üzerine fonksiyonel olarak işlenebilmesi bunlardan biridir. Böylece imalat maliyetleri büyük ölçüde düşmektedir. 

Resimdeki örnek Canon Firması tarafından talep edilen bir üründür. Dış kısmı çelik, orta kısmı nikel ve en iç kısmı ise bakırdan üretilmiştir. (1,5 X 3.0 cm.)

Ürün büyüklüğünde sınır yok!

InssTek, müşteri taleplerine göre arzu edilen büyüklükte DMT 3D metal yazıcı üreterek gerçek ihtiyaca cevap vermektedir. 
Size uygun metal yazıcının ihtiyacınızı karşılayacak şekilde tasarlanması ve tüm diğer özelliklerinin de belirlenmesi için G.Kore’li InssTek mühendisleri sizinle birlikte çalışmaya hazırdır.  
Yanda resmi görünen özel üretim metal yazıcısı ile nükleer santrallerde kullanılan molibden ve kobalt metal alaşımlarında boyut sorunu olmadan baskı alınabilmektedir.
Aynı şekilde gemi pervanesi veya uçak motoru gibi büyük boyutlu parçalar üzerinde de çalışma imkanı vardır. 

Metal parçaların veya kalıpların hasar görmüş bölümlerinin tamir edilmesi: 

DMT teknolojisinin en önemli ve farklı özelliklerinden birisi de hasarlı metal parçaların veya kalıpların onarımıdır. Bu onarım süreci; hasarlı parçanın CAD verisi ile orijinal parçanın CAD verisinin matematiksel oranlanması sayesinde kolayca yapılabilir. 
İsterseniz hasarlı bölümü orijinal metal ile veya isterseniz daha dayanıklı bir metal ile onarımını yapabilirsiniz.
HYUNDAI firması tarafından çelik kalıbının korozyana uğrayan yerlerinin hastelloy alaşımı ile kaplanmasına karar verilmiş ve InssTek tarafından yapılan onarım işlemi sonrasında korozyon tamamen sonlandırılmıştır. 

Metal Parçaların veya kalıpların yeniden dizaynı:

Teknoloji geliştikçe bazı parçalar veya kalıpları yeniden tasarımlamak isteyebilirsiniz. Bunun için eski kalıbınızı veya parçayı atıp yerine yenisini yeniden imal etmek zorundasınız. Bu hem ekonomik değildir, hem de zaman kaybına neden olur. Bu teknoloji ile yeniden tasarım yapmak çok kolaydır. Bu uygulama geniş yüzeylere de sorunsuzca uygulanabilinir. 

Yeniden tasarımlama işleminde, kalıbın/parçanın orijinal CAD dosyası ile yeniden yapılandırılma içeren CAD dosyası otomatik olarak karşılaştırılır ve kalıp/parça DMT teknolojisi ile işlenerek yeni tasarlanmış şekilde kolayca çıktısı alınabilinir. 

Konformal 3D Soğutma Kanallı Kalıplar:

Hali hazırda otomotiv gibi pek çok sanayi kolunda, DMT ile üretilmiş soğutma kanallı enjeksiyon ve döküm kalıplar, son çıktının neredeyse hatasız üretilmesi nedeniyle aktif olarak kullanılmaktadır. Kalıp yüzeyinde ısının homojen olarak yayılması ile plastik ürünlerde istenmeyen deformasyonlar ve alüminyum ürünlerde ise yüzey bozuklukları gibi sorunlar bu teknoloji sayesinde ortadan kalkmıştır. 
Diğer taraftan üretim çevrim sürelerinin kısalması ile verimlilik de artmaktadır. Böylece sadece üretimde kalite değil, aynı zamanda verimlilik de artmaktadır. 

Şu anda yalnızca DMT 3D teknolojisi sayesinde yapılabilen ve InnsTek tarafından tescillenmiş “3 boyutlu iç soğutma kanalı yöntemi” ile yeni soğutma kanallı kalıpların üretilmesinin yanı sıra, eski kalıplara da 3 boyutlu soğutma kanalları eklenmesi mümkündür. 
Resimdeki örnekte gösterge paneli kalıbı üzerinde yapılan işlem görülmektedir. 

Geniş bir yelpazede metal tozu seçebilme özgürlüğü: 

metal powders.png

Insstek teknolojisinin en büyük avantajı ise geniş bir yelpazede metal tozu seçebilme özgürlüğüdür. Tabloda görülen metal ve alaşım çeşitlerini Insstek teknolojisi ile kullanabilmek mümkündür.

Diğer metal baskı teknolojilerinde sınırlı çeşitlerde metal tozu kullanılmasına rağmen Insstek teknolojisi sayesinde bu imkân neredeyse iki katına çıkmıştır. Insstek tabloda gösterilen metal tozları haricinde farklı metal tozları için de ARGE çalışmalarına devam etmektedir.

Piyasada satılan Metal Tozları arasından özgürce tercih yapabilme: 


Diğer 3D metal yazıcılar ile karşılaştırıldığında, piyasadan arzu edilen marka metal tozunun seçilebilmesi olanağı yalnızca InssTek DMT teknolojisinde mümkündür. Bu sebeple en ekonomik sistemdir. 

price comparision metal powders.png

DMT ile imal edilen ürünlerin muhteşem mekanik özellikleri: 

DMT ile imal edilen ürünler mükemmel metalürjik ve mekanik özellikler göstermektedir.
Bu teknoloji ile elde edilen ürün, neredeyse %100 yoğunluktadır. 
 

Çok düşük işletim giderleri:

Diğer üretim yöntemleri ile kıyaslandığında işletim giderleri oldukça düşüktür. Normal bir üretim makinesinin kullandığı enerji kadar enerji kullanmaktadır. Parça değişimi/bakımı ise yok denecek kadar azdır. Soğutma sistemi için sanayi tipi argon gazı kullanılmaktadır. 

Özellikli Metal Kaplama:

 

Özellikle tıp alanında kullanılan implantların kaplanması gereklidir. Konvansiyonel yöntemlerle bu hem masraflı hem de zaman olarak ekonomik değildir.

 

Bu teknoloji ile istediğiniz ürünün istediğiniz metal ile kaplaması mümkündür.

CVM Toz Sistemi (Toz besleme sistemininde en son teknoloji)

CVM (Clogged vibration method) Toz besleme sistemi yeni tip bir toz besleme sistemidir. Sistem ile etkileyici stabil toz besleme hızı, yarı kalıcı kaldırma süresi ve levha besleme hızı aralığı sağlanmaktadır. Titanyum tozunu, hardware değişikliği olmadan 0.1 g / dk'dan 10 g / dk'ya kadar besleyebilir. Ayrıca DED işleminde; yer çekimi toz beslemesi ve gazlı doğrudan toz besleme yöntemi ile de uygulanabilir.

Resim1.jpg

Ti powder feeding test for 12 hour.

   CVM (Clogged Vibration method) type powder feeder

 

- Birden fazla metal tozunun aynı anda beslenmesi

- Toz besleme hızının kademeli olarak ayarlanması

- Metal toz sünekliği veya şekli ile etkisi yoktur

- Besleme hızı aralığı 0.1-10 g / dak (Ti6AI4V bazında)

- Uygulanabilir Yerçekimi / Doğrudan besleme

- Etkileyici stabil toz besleme hızı

                          

tara_edited.jpg

Simultaneous 5-Axis AM-CAM

Eşzamanlı 5 Eksenli AM-CAM için Mükemmel Çözüm

Eşzamanlı 5 Eksenli AM-CAM, DED Katmanlı Üretimi'nin en önemli parçalarından biridir. DED teknolojisinin sınırlamaları bu yazılım ile aşılmaktadır. Mevcut DED teknolojisi ile üretilemeyen karmaşık şekillerin uygulanmasını sağlar. INSSTEK’in yılların verdiği bilgi birikimi ile yeni yazılım teknolojisinin birleşimi bunu mümkün kılmaktadır. INSSTEK ile DED'in sınırlarını aşabilirsiniz.

ZOR DERHAL, İMKANSIZ ZAMAN ALIR.

bilgi.jpg
makina iç.jpg

Multi Optik (Cartridge Tip optik sistem)

sdmli.jpg

Koaksiyel Tip Toz Ayırıcı (MX-LAB)

Koaksiyel Tip Toz Ayırıcı

- Az miktarda toz bile eşit olarak bölünebilir.

- Kullanımı kolay (Kalibrasyon Yok, Mekanik Ayar Yok)

Active splitter.jpg
bottom of page